Aruba en Carbon War Room kondigen samenwerking aan

De Arubaanse regering en de Carbon War Room (CWR), een initiatief van Sir Richard Branson, hebben vandaag op de VN-conferentie Rio+20 bekendgemaakt een samenwerking aan te gaan. CWR zal Aruba helpen bij de overgang van fossiele brandstof naar honderd procent duurzame energie. Het partnerschap moet er toe leiden dat Aruba de eerste volledig duurzame energie-economie ter wereld wordt. Bij de samenwerking is ook de New America Foundation, een onafhankelijke publieke non-profit organisatie in de Verenigde Staten, betrokken.

Mijn doel is een sociaal, economisch veerkrachtig Aruba dat bijdraagt aan de gezondheid, het geluk en het welzijn van haar burgers. Ik ben ervan overtuigd dat de overeenkomst van vandaag Aruba naar een hoger niveau zal helpen in ons streven naar volledige duurzaamheid“, aldus minister-president Mike Eman van Aruba.

De samenwerking van Aruba met de Carbon War Room en de New America Foundation brengt expertise en politieke ambitie bijeen om een integrale strategie voor duurzame welvaart te verwezenlijken. Aruba heeft in de afgelopen jaren reeds grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Twintig procent van de totale energiebehoefte wordt nu al geleverd door windmolens, met de komst van een tweede windmolenpark wordt dat in 2013 verdubbeld. Het streven is er op gericht Aruba over 10 jaar volledig van ‘groene’ energie te voorzien. Er worden daartoe projecten voor zonne-energie, koeling met zeewater en ‘waste-to-energy’ opgezet. Daarbij is ook TNO betrokken dat een ‘living lab’ op Aruba heeft ingericht.
Doelstelling van de Arubaanse regering is om samen met de sociale partners en maatschappelijke organisaties een balans te realiseren tussen welvaart en welzijn. Samen met CWR en NAF wordt daarvoor een routekaart ontworpen.

Hoofdactiepunten zijn:

  • TRANSPORT: Het introduceren van nieuwe lage emissietechnologieën en emissiereductiestrategieën.
  • ENERGIE EFFICIËNTIE: Huishoudens aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen en bedrijven aansporen om efficiënt met energie om te gaan.
  • REDUCTIE WATERGEBRUIK: Maatregelen om het watergebruik van bedrijven en huishoudens te reduceren. Om (drink)water te maken moet Aruba zeewater ontzilten, een kostbaar proces dat veel energie kost.
  • TOERISME: Een duurzame aanpak ontwikkelen voor een slimme groei in de toeristische sector en op die manier een inspirerende vakantiebestemming zijn.
  • LANDBOUW: Een landbouwsector op Aruba creëren die optimaal gebruik maakt van waterbronnen. Op Aruba wordt nagenoeg 100 procent van het voedsel geïmporteerd.

Duurzame en lage CO2-emissieplannen zijn niet nieuw voor eilandeconomieën maar een succesvolle invoering is dat wel. De ‘Smart Island Economies operation’ van de Carbon War Room die eveneens vandaag werd gelanceerd tijdens de top in Rio de Janeiro streeft naar de ontwikkeling van een succesvol model waar ook andere eilanden in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan baat bij kunnen hebben. De CWR wil hoogwaardige technologiebedrijven stimuleren naar Aruba te komen en hoopt financiering aan te kunnen trekken om de hiervoor benodigde particuliere investeringen te genereren.

Ik ben verheugd dat de Carbon War Room een bijdrage kan leveren aan Aruba en haar inwoners. Aruba kan een geweldig voorbeeld zijn voor andere eilandnaties om te bewijzen dat het mogelijk is fossiele brandstoffen uit te bannen, de natuurlijke rijkdommen te beschermen en tegelijkertijd de economie te versterken. Briljant”, aldus Sir Richard Branson van de CWR.

Sir Branson en premier Mike Eman deden de aankondiging vandaag tijdens de bijeenkomst ‘Vision 20/30: Partnership for islands’. Andere sprekers waren Christiana Figueres, directeur van de klimaatveranderingconventie van de Verenigde Naties, en CWR-voorzitter Jose Maria Figueres.

Over CWR
CWR is een wereldwijd initiatief, opgericht door Sir Richard Branson, dat ondernemingsoplossingen zoekt om rendabele schone technologieën te ontwikkelen. CWR richt zich op het wegnemen van barrières zodat kapitaal naar ondernemingsoplossingen kan vloeien. CWR heeft een wereldwijde sectorgebaseerde benadering. CWR is een Amerikaanse non-profit organisatie.

Over New America Foundation
De New America Foundation (NAF) is een onafhankelijke non-profit beleidsorganisatie die investeert in nieuwe denkers en ideeën om uitdagingen van de volgende generatie in Amerika en de rest van de wereld het hoofd te bieden. De stichting is in 1999 opgericht en wordt geleid door voorzitter Steve Coll en een bestuur met Eric Schmidt aan het hoofd. Het hoofdkantoor van NAF staat in Washington DC.

Geef een reactie