HAN organiseerd landelijke ‘Dag van de Duurzaamheid’ op 10 oktober

HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, heeft voor 10 oktober een “Themadag Energie en Duurzaamheid in Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen” op het programma staan die voor iedereen gratis te bezoeken is. Wel wordt een vooraanmelding op prijs gesteld .

Tijdens deze landelijke ‘Dag van de Duurzaamheid’, zoals die door de HAN ook wel genoemd wordt, vinden meerdere evenementen tegelijk plaats op de Campus in Arnhem met als speerpunt duurzame energie.

Ondernemersbijeenkomst
HAN Smart Business Center en Stichting kiEMT starten met een ondernemersbijeenkomst over “business starten in duurzame energie”. Deze bijeenkomst is voor (MKB) ondernemers en studenten/docenten met ondernemersambitie. Zij kunnen vanuit het programma “Gelderland Valoriseert” ondersteuning krijgen.

Symposium ‘Duurzame energie in het onderwijs’
Instituut Engineering nodigt u uit voor het symposium “duurzame energie in het onderwijs”. Sprekers van toonaangevende bedrijven en uit ons onderwijs zullen met u in gesprek gaan over de gevolgen die de energietransitie heeft voor de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs. Genomineerde studenten zullen middels een korte presentatie strijden om de duurzame energie prijzen 2012, waaronder de DNV KEMA aanmoedigingsprijs 2012.
De opleidingen gaan voor deze dag ook hun oud-studenten (alumni) en beroepenveldcommissies uitnodigen.

Installatie lector Duurzame Energie
‘s Middags is ook de installatieceremonie van Piet Sonneveld als lector duurzame energie. Voorafgaand aan zijn intreerede over decentrale energieopwekking zal door Prof. Ir. Mart van der Meijden (van Tennet) en door het HAN bestuur ingegaan worden op het belang van dit lectoraat voor het realiseren van het HAN speerpunt duurzame elektrische energie.

Bedrijvenmarkt
Deze dag is er volop gelegenheid om de bedrijvenmarkt van het HAN Instituut Built Environment te bezoeken. Tientallen bedrijven die actief zijn in of voor de bouwsector, civiele techniek en de energiesector presenteren zich aan studenten en deelnemers van bovenstaande evenementen. Duurzame ontwikkeling is voor velen van hen van groot belang hetgeen in veel stands zichtbaar zal zijn.
Op 11 oktober vindt de jaarlijkse Bedrijvenmarkt van instituut Engineering plaats; een aantal bedrijven zal op beide dagen aanwezig zijn!

Programma:

Ondernemersbijeenkomst
09.30 uur: Ontvangst deelnemers ondernemersbijeenkomst op de HAN Campus te Arnhem
10.00 uur: Start ondernemersbijeenkomst “business starten in duurzame energie”

Bedrijvenmarkt (Ruitenberglaan 26)
10.30 uur: Start bedrijvenmarkt Built Environment

Symposium ‘Duurzame energie in het onderwijs’
11.30 uur: Ontvangst en lunch voor bezoekers symposium, Duurzame energie in het onderwijs (Ruitenberglaan 26, B 0.24)
12.30 uur: Inleiding en welkom in Auditorium, Ruitenberglaan 31
12.45 uur: Key note: De transitie naar duurzame energie en de gevolgen voor de beroepspraktijk
13.15 uur: Pitches door genomineerde studentgroepen en uitreiken publieksprijs
14.15 uur: Uitreiking DNV KEMA aanmoedigingsprijs en HAN Smart Business Award 2012
15.00 uur: Diverse workshops, Ruitenberglaan 26, B – vleugel
15.30 uur: Eind symposium

Installatie lector Duurzame Energie (Auditorium, Ruitenberglaan 31)
15.30 uur: Ontvangst bezoekers voor installatieceremonie Lector Duurzame Energie, Piet Sonneveld,
16.00 uur: Intro, sprekers, intreerede Piet Sonneveld
17.30 uur: Receptie

Geef een reactie