Kyoto lanceert Smart City Global Network

Smart City Global Network - logoOp 21 mei jl heeft het Kansai Science City Promotion Division van het Department of Policy Planning van Kyoto het “Smart City Global Network” gelanceerd. Het Smart City Global Network is een Japans initiatief om een netwerk van bedrijven, steden en instituten samen te stellen op een online platform.

De daling van de kwaliteit van de leefomgeving en meer files veroorzaakt door toenemende verstedelijking waargenomen over de hele wereld worden steeds ernstiger en oefenen steeds meer druk uit op het milieu van de aarde. Daarnaast wordt Japan geconfronteerd met sociaaleconomische hindernissen zoals een dalend geboortecijfer en de vergrijzing van de samenleving, evenals een verzwakking van lokale economieën in veel regio’s. Deze issues kunnen tot een gemeenschappelijke problemen worden binnen andere samenlevingen over de hele wereld en zouden in de nabije toekomst wereldwijd aangepakt moeten worden.

Uitdagingen oplossen

Om deze problemen aan te pakken en om slimme steden te creëren waar mensen een gezonde en gelukkig levensstijl ontwikkelen, is het uiterst belangrijk om gebruik te maken van beschikbare moderne informatie- en communicatietechnologieën (ICT). En deze, in overeenstemming met de kenmerken en eigenschappen van elke regio, te optimaliseren om de specifieke uitdagingen binnen de verschillende deelgebieden zoals energie, milieu, gezondheidszorg en medische behandeling, transport, water, ramp paraatheid, preventie van criminaliteit, werkgelegenheid, enz. op een slimme manier te lossen, en het creëren van een samenleving die duurzame groei mogelijk maakt.

Als zodanig wordt het van belang geacht dat bedrijven in het bezit van geavanceerde ICT en andere state-of-the-art technologie en expertise kunnen samenwerken met de lokale overheden over de hele wereld om hun lokale technologie en beleid te verbeteren. Dit zal dan resulteren in de creatie van nieuwe sociale systemen en innovaties, die kunnen functioneren als een drijvende kracht achter slimme stadsontwikkeling.

Met dit doel voor ogen is het “Smart City Global Network” opgericht om bij te dragen aan de bevordering van de internationale samenwerking. Het netwerk zal dienen als locatie voor actieve participatie en uitwisseling tussen binnenlandse en buitenlandse bedrijven en lokale overheden om samen geavanceerde slimme stad modellen te ontwikkelen.

Smart City Global Network - banner

 

Smart City Global Network doelen

De doelen van dit netwerk vallen in twee hoofdlijnen uiteen.
1: Het oplossen van regionale uitdagingen en het creëren / het bevorderen van slimme industrie en technologie.

Via strategische uitwisselingen en samenwerking met gemeenten en bedrijven met een interesse in het bouwen van intelligente steden, zullen regionale uitdagingen worden opgelost, zullen nieuwe slimme industrieën en technologie (ICT, robot, big data etc) gecreëerd en gestimuleerd worden, waarbij deze onwikkelingen de drijvende kracht achter de toenemende ontwikkeling van mondiale slimme stad markt zullen blijken te zijn.
2: Het creëren van slimme steden welke geworteld zijn in het gemeenschappelijke leven en cultuur.

Smart City Global Network zal streven naar een snelle invoering van innovatieve systemen en sociale diensten, zowel in Japan als wereldwijd binnen een slimme stad welke geworteld zijn in het gemeenschappelijke leven en cultuur als wel bijdragen aan het waarden gevoel welke leiden tot de totstandkoming van slimme steden over de hele wereld.

One comment

Geef een reactie