Smartcity Expo World Congress 2014

Smartcity Expo World Congress 2014Met de titel “Setting the stage for a smarter world” wordt van 18 t/m 20 november voor de derde keer in Barcelona het jaarlijkse Smartcity Expo World Congress gehouden.
Vorig jaar waren 293 steden vertegenwoordigd door ruim 9400 bezoekers en traden ruim 300 sprekers op wat dit event maakt tot een van de voornaamste ter wereld.

Voor steden is tegen 2050 een grote rol weggelegd

Alle seinen lijken in de zelfde richting te staan. De teek van het platte land naar de stedelijke gebieden is al enige tijd aan de gang. Met name in de niet westerse landen is deze trek, als gevolg van economisch maar ook als gevolg van weersveranderingen, reeds nu duidelijk zichtbaar.
De gevolgen zijn hierdoor verstrekkend op alle gebieden. Denk hier aan de veranderde vormen van transport, distributie, energievoorziening, sociaal maar zeker ook (geo-)politiek.

Steden zullen een belangrijke rol gaan spelen en te maken krijgen met cruciale uitdagingen van de 21ste eeuw: klimaatverandering en andere bedreigingen voor het milieu; hoge consumptie van niet-hernieuwbare hulpbronnen; economische ontwikkeling (of juist niet); groeiende bevolking; bevolkingsconcentraties op een beperkt aantal vierkante kilometers; migratie stromen van arme gebieden naar rijkere gebieden, veroudering van de autochtone bevolking; en veroudering infrastructuren.

Barcelona Innovationa Capital

Technologische uitdagingen en kansen

Technologische vernieuwingen creëren een nieuw landschap aan mogelijkheden voor het bevorderen en verbeteren van de variabelen voor steden en hun bevolking. Het maakt steden toegankelijker, beheersbaar, communicatief en georiënteerd op de gebruiker, de burger.
De impact die deze veranderingen en vernieuwingen hebben zijn zo vergaand dat ze zelfs processen zullen beïnvloeden en veranderen waarbij de technologie niet centraal staat.

De Smart City Expo World Congress verzameld denkers die vooruit denken over steden en burgerschap met kant-en-klare oplossingen die van onze steden betere plaatsen om in te wonen en te werken.

Geef een reactie