Greencity en de wereldwijde voedsel (-crisis) problematiek:

 • Een vrouw heeft 2.000 kcal per dag nodig, een man 2.500 kcal.
 • Wereldwijd wordt er dagelijks 4.600 kcal per dag per persoon geoogst.
 • er gaat per dag 1.400 kcal verloren bij opslag, transport en als afval in het huishouden.
 • Dagelijks hebben enorme massa’s koeien, kippen, varkens en andere lifestock 1.700 kcal nodig en geven daarvan maar 29% terug in de vorm van melk, kaas en vlees.
 • Wereldwijd wordt er 6,4% van de graan en mais productie omgezet in biobrandstof.
 • De VS van plan is om 40% van de huidige mais oogst wil omzetten in biobrandstof.
 • 33% van de wereldgraanproductie wordt verwerkt tot diervoeder.
 • 70% van de landbouwgrond wordt wereldwijd gebruikt voor de huisvesting en het voeden van de veestapel hoewel die zelfde veestapel wereldwijd maar 15% van voedsel representeert.
 • Vleesproductie wereldwijd ernstige nadelige gevolgen heeft voor de biodiversiteit en de water kwaliteit.
 • De veestapel ziektes verspreidt zoals vogelziekte en de gekkekoeienziekte, die op hun beurt weer gevolgen kan hebben na consumptie voor dier en mens.
 • De mens, voor zijn gezondheid, feitelijk nauwelijks vlees nodig heeft. 50 gram per 2 weken schijnt voldoende te zijn om belangrijke bouwstoffen binnen te krijgen. (wordt nog uitgezocht)
 • De CO2 uitstoot van een vleesmaaltijd 25x groter is dan een vegetarische.
 • De veehouderij verantwoordelijk is voor 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
 • De vorige voedsel crisis in 2008 en 2010 waren.
 • Door de aanhoudende droogte de oogst voor 2012 in de VS en Rusland dit jaar gedeeltelijk zal mislukken. De oogst in VS 19% lager zal uitvallen dan die uit 2010-2011.
 • De VS goed is voor 53% van de wereldwijde Export van mais.
 • De prijs van mais in juli 2012 reeds 25% gestegen is boven de eerdere record prijzen van april 2008 en juni 2011.
 • FAO-baas, Graziano da Silva, onlangs een oproep aan de VS richtte om de zwaar tegenvallende oogst alleen te gebruiken voor “food en feed” -voedsel voor mens en dier- om verder prijsstijgingen te voor komen.

Conclusie 1: de wereldwijde overproductie in de landbouw kan dus niet voorzien in de dagelijks behoefte aan kilocalorieën van de mens. De mogelijk komende voedsel crisis is te vermijden als er geen Biobrandstof gemaakt wordt, er minder vlees geproduceerd wordt en wij zuiniger omgaan met voedsel.

Conclusie 2: klimaatverandering, onder andere als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, betekent meer mislukte oogsten.

Conclusie 3: het mislukken van de graan oogst maakt dit tot een groot internationaal probleem. Hierdoor zullen de voedselprijzen stijgen en dit zal dan weer direct gevolgen hebben voor het arme deel van de wereldbevolking.
Eerdere voedselprijs stijgingen hebben in de afgelopen jaren al geleid tot voedselrellen in meer dan 30 landen.

6,4% van de totale wereldwijde graan- en mais productie wordt omgezet in biobrandstof terwijl meer dan 33% verwerkt wordt tot diervoeder. Een reductie van de vlees productie en consumptie is ruim voldoen om het acute voedsel probleem op te lossen, de verwachte wereldwijde voedsel crisis te bezweren en een gedeeltelijke reductie van de broeikasgassen te realiseren.

Geef een reactie