4YFN [4 Years From Now] is a leading international mobile startup event that will be held at SCEWC. 4yfn is the home of the growing global tech startup community. As a business platform, 4YFN creates lasting connections among startups, investors and corporations under the belief that the startup culture is the driving force for change in economy and business fabric.

Het Connekt programma Lean and Green wil een concrete en pragmatische bijdrage leveren aan de verduurzaming van mobiliteit. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO2 hand in hand. Lean and Green ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan de doelstelling van het programma om hun mobiliteitsopgaven te realiseren met een minimale reductie van 20% CO2 binnen een periode van 5 jaar. Connekt ondersteunt en verbindt bedrijven en overheden bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsvoering.

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.

SKAO is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder.
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun
CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op
de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van
opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst
worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Stimular verspreid kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelen praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf, overheden en brancheorganisaties. Dit zonder winstoogmerk. Stimular heeft als doel dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.

Smart City Expo World Congress (SCEWC) is a yearly congress held in Barcelona (Spain).