Wind energie:

  • De eerste windturbine werd in Duitsland in augustus 1932 gebouwd.
  • De windmolen industrie anno 2014 staat qua technische ontwikkelingen nog in de kinderschoenen. Ook hier lijkt de Wet van More van toepassing en zal deze techniek steeds lucratiever en ivm steeds grotere aantalen, goedkoper worden met een steeds grotere opbrengst per molen.
  • Op 14-09-2012 rond 10uur leverden de 3500 windturbines van Engeland voor een korte tijd samen net 4GW (Gigawatt), dat is 4.000.000 Watt!
  • 3 uur later (14-09-2012) hebben Duitslands 23.000 windturbines en miljoenen zonnepanelen een record gebroken. Samen leverden ze aan het grid 31,5 GW
  • De (verwachte) gemiddelde levensduur van een windmolen is 20 jaar. De offshore (op zee) windmolens gaan mogelijk wat korter mee.
  • De energetisch terugverdien tijd* van een onshore windmolen ligt tussen de 5 en 8 maanden. In het ergste geval 12 maanden.
  • De energetisch terugverdien tijd* voor offshore windmolens ligt tussen de 9 en maximaal 12 maanden.

Een gemiddelde kerncentrale levert een vermogen van ongeveer 880 MW (totaal vermogen van 370 gigawatt gedeeld door 420 kernreactoren. Bron Wikipedia). Dus Engeland en Duitsland zijn in optimale omstandigheden instaat op het vermogen van ruim 40 kerncentrales op te wekken.
Stel je eens voor hoeveel Gigawatts dat zouden zijn als alle huizen van Europa voorzien zouden zijn van zonnepanelen.

 

* Conform het “Life cycle assessment” onderzoek van  de Oregon State University, 2014. Hier is de hoeveelheid energie uitgerekend die nodig is bij: materiaal productie, vervoer, de bouw, onderhoud en het afbreken.
Volgens het Florida Atlantic University is de terugverdientijd gemiddeld lager. Tussen de 6 en 9 maanden afhankelijk of de materialen op het einde van de lifecycle hergebruikt worden.Het Wessex Instituut spreekt over “binnen 12 maanden”.
Het top consortium Kennis en Innovatie Wind gaat er uit van dat een windmolen binnen 6 maanden terugverdiend is afhankelijk van de loctie. Op zee kan het oplopen tot 1 jaar.

Geef een reactie