Inleiding:

Vaak zijn er veel misverstanden over feiten en kennis. Veel feiten worden uit hun verband gehaald en herhaald in gesprekken op websites of in werkstukken. Dit veroorzaakt dan een verkeerde perceptie over de materie en er ontstaat een misbegrip over de problematiek.

Wat we hieronder doen is het klinisch weergeven van feiten en feitjes en eventueel aangevuld met linken naar plaatsen waar hierover meer te lezen zal zijn..

Heeft u nog een of meer weetjes en onderwerpen als aanvulling voor deze “Wist u dat…” of correcties en links voor de reeds geschreven teksten op deze pagina, verzoeken wij u vriendelijk deze dan te mailen via wistudat@smartscities.nl

Greencity en de wereldwijde voedsel (-crisis) problematiek:

Windenergie

Biobrandstof:

  • De productie van biobrandstof een land minder afhankelijk maakt van dictatorale oliestaten
  • Het een alternatief is voor fossiele olie als deze duurder wordt
  • Beter is voor klimaat en milieu (kennis niveau medio 2012. Er worden nieuwe studies gedaan. Resultaten zullen hier verwerkt worden).

Bleu Energie:

Onder Blauwe energie wordt verstaan die energie die van nature aanwezig is op de scheidslijn tussen zoet en zout water.

Mobiliteit:

..

Smart City:

Smart city, of Smart Cities is een verzamelnaam van diverse gebieden die te samen een Smart City uitmaken. deze worden op de website als geheel behandeld.

Energie neutrale woning:

Er zijn diverse manieren om een energie neutrale woning te creëren. Alles begint met de leeftijd en het soort woning waar het over gaat.

Soorten Energie neutrale woningen.

  • Mothership: dit is een met aarde bedekte woning gedeeltelijk opgetrokken uit oude autobanden die op het zuiden gericht is met een, vaak, gevel lange glaswand.
  • Studenten van de TU Delft hebben een experimentele methode voor oudere woningen. Zij richten zich op woningen gebouwd tussen 1946 en 1975. Aan de noordzijde wordt een nieuwe muur opgetrokken voor de bestaande buiten muur met daar tussen isolatie. Aan de zuidzijde wordt er letterlijk een glazen kas over het huis heen gezet. Het dak wordt gevormd door zonnepanelen. De begane grond is over de gehele breedte te openen. Grote voordelen zijn dat er nog nauwelijks gestookt hoeft te worden en dat er meer dan voldoende elektriciteit opgewekt wordt om de energierekening tot nul te reduceren (behalve netwerkkosten natuurlijk)

2020:

2050:

..

Opmerking:

Deze pagina is een werk “in progress”, dus zal de komende tijd verder uitgewerkt en aangevuld worden.