29 november: Interactief Kansenseminar Smart Cities Azië

Agentschap NL oganiseerd op 29 november in het Crowne Plaza Promenade Den Haag het “Interactief Kansenseminar Smart Cities Azië”. Dit kansenseminar richt zich op de sectoren: smart grids,
het sluiten van waterkringlopen, duurzame gebouwde omgeving, intelligente transportsystemen, domotica en smart living.

In Azië verschijnen steeds vaker smart cities. Deze nieuwe (voor)steden bieden state-of-the-art-technologieoplossingen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, onderwijs, gezondheid, energiegebruik en milieuvraagstukken. Dankzij deze slimme steden kunnen miljarden mensen in de toekomst samenleven op een duurzame planeet.

Wat kunt u verwachten?
Wouter Vos is directeur Internationaal bij KuiperCompagnons. Integrale visie op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur. De heer Vos zal u een algemeen beeld schetsen van de ontwikkelingen omtrent smart cities in Azië.

Tijdens de paneldiscussie komen ervaringen met smart cities in Azië aan bod en de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Gedurende de netwerklunch is er de mogelijkheid om met adviseurs van Agentschap NL te spreken.

Na de netwerklunch wordt aandacht besteed aan het Shenzhen Low Carbon City Project. Sinds 2011 is Nederland betrokken bij de ontwikkeling en bouw van Shenzhen: een smart city vlak bij Hongkong. Deze samenwerking biedt Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven volop kansen.

Hebt u ervaring met smart cities in Azië en wilt u deze kennis met andere bedrijven delen? Of wilt u meer te weten komen over kansen in deze groeimarkt? Meld u dan nu aan voor het interactieve kansenseminar Smart Cities Azië op donderdag 29 november.

Geef een reactie