App voor verduurzaming stedelijk klimaat

Huisje Boompje BeterGisteren heeft atelier GROENBLAUW een gratis App gelanceerd met de naam “Huisje Boompje Beter“. Deze wordt vandaag door Arie van den Berg van Hoogheemraadschap van Delfland en wethouder Bram Meijer van de Gemeente Westland op basisschool De Aventurijn in Maasdijk ten doop gehouden. Na de doop werd samen met alle 7 en 8ste groepers een tegel uit het schoolplein gehaald en een mooie Vlinderstruik geplant. Deze actie was symbolisch voor de App: Tegel eruit, groen erin.

 

De App is er voor zowel de iPhone als voor het Android platform en heeft zijn eigen website en vindbaar op Facebook (Huisje Boompje Beter App) en Twitter (@HuisjeBeterApp). Deze App stelt zich ten doel om stadsbewoners te helpen zijn eigen omgeving en huis te verduurzamen en daardoor het stedelijke milieu klimaatbestendig te maken. De App is gebouwd op basis van de noodzaak om in te spelen op de klimaatverandering. Hier is het uitgangspunt genomen dat elk klein beetje helpt.

Ambiteus

Lezers van deze site zijn al behoorlijk bekend met alle thema’s rondom klimaat beheersing, 2020 en 2050 doelen. Daarom is het hier niet vreemd dat wij een App bespreken die als doel heeft de verduurzaming van het stedelijke samenleving.

Nu wonen er in de Nederlandse stedelijke gebieden in totaal ruim 6.931.281 (bron CBS) mensen in 3.103.422 huishoudens waarvan er 1.827.927 een eigen huis bezitten. Nu zult u begrijpen dat, om een verandering te bewerkstelligen in het stedelijke klimaat je een bepaald tipping point over moet.
Hier kan een dergelijke App aan meewerken, maar hoeveel mensen moeten een App installeren? En hoeveel mensen gaan hem dan ook daadwerkelijk gebruiken? Waar is het tipping point?

Hiervoor moet je dan niet alleen de Eigenhuis bezitters maar ook de woningbouwverenigingen en andere onroerend goed eigenaren mee krijgen. Anders blijft een meetbaar en merkbaar verschil in het stadse klimaat uit. De vraag is dus: ligt dat percentage op 50%? Maar 50% van wat? Huiseigenaren of huishoudens? Ik vrees dat hier nog wat werk verzet moet worden.

Meetbare verandering

Deze waarden zijn meetbaar. Zo is meetbaar dat momenteel de temperaturen in de stad gemiddeld 2 tot wel 10 graden hoger liggen dan die in landelijke gebieden. ook is duidelijk zichtbaar in de berichtgeving en het acht uur journaal of er overstromingen waren. De oorzaken van een overstroming liggen vaak niet alleen aan het gebrekkige watermanagement maar ook -en dit is een van de pijlers waarop deze App rust- aan de inrichting van de omgeving.

Ook de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van primaire grondstoffen als water, gas en elektriciteit (hoewel dit een afgeleide grondstof is; behalve als een huishouden geheel op zonne-energie draait) in een huishouden zijn simpel en over langere perioden te meten.

Wat ik wel mis aan deze App is het minder gaan gebruiken van transportmiddelen (op fossiele brandstoffen) en de afvalstromen.

De werking van de App

openings scherm van de App "Huisje Boompje Beter".Je moet eerst wel een drempel over want het is niet een App waar je snel naar een vorm van bevrediging komt zoals bij een spelletje.
Als de App opent zijn er 2 onderdelen: water en hitte. Onderaan het scherm zitten nog eens 5 opties: tuin, acties, ik, ambitie en info.

Wat opvalt is dat er veel informatie in de vorm van teksten en plaatjes in de App zitten. In een aantal plaatjes staan teksten. Je kan hierop niet in zoemen waardoor het voor een oudere lezer moeilijk te lezen is.

Het openingsscherm bied een breed plaatje (zie hier boven) waar je, door naar rechts te swipen, de rest van ziet. Wat opvalt is dat deze App niet wil draaien op mijn Android toestel.
Op deze afbeelding zitten allemaal punten die verschillende acties aanwijzen. Een actie is een verandering die je in en om je huis kunt aanbrengen of toevoegen waardoor er een situatie ontstaat die gewenst is om de verbeter doelen te realiseren. Ook hier veel plaatjes, teksten en tips en de knoppen “JA” (heb ik gedaan) en “NEE” (nu niet).

Heb je een actie met “JA” beantwoord dan wordt je gefeliciteerd met een schermpje waarin ook je totaal score staat en de mogelijkheid dit te delen via Facebook.

Het onderste menu vind je “TUIN”. hiermee kom je terug in het beginscherm van hierboven.

“ACTIES” brengt je naar een hele lijst met acties die je in en om je eigen huis kunt uitvoeren.

via AMBITIE kom je in een tekst over Klimaatverandering en de noodzaak voor water beheersing. onderaan zitten dan (weer) hitte en water knoppen waarmee je dan weer in info pagina’s komt over deze twee onderwerpen.

“IK” brengt je naar een overzicht waar ik mijn eigen score en gerealiseerde acties zie. Dan wat tips, de knop “Verbeter je score” en de “regio score top 3”. Hier zag ik dan ook duidelijk dat er nog maar een tiental deelnemers waren met de hoogste score. In de wereld van de social media had ik verwacht dat ik meer info te zien zou krijgen als ik zou doorklikken op medegebruikers. Maar dit bleek niet mogelijk

“INFO” laat het colofon zien.

Conclusie van mijn ervaringen

Ik denk zeker dat deze App in principe de goede kant uit gaat. Echter of dit het nu gaat worden, of hij viraal gaat: daar geloof ik nog niet aan.
Door de maker van de App wordt geclaimd dat je “niet alleen duurzamer en comfortabeler kunt wonen maar lever je ook een bijdrage aan een prettige stad met klimaatbestendige omgeving“. Dat duurzame geloof ik wel, comfortabeler zie ik niet zo en dat het een bijdrage levert aan een prettige stad enzo daar ben ik van overtuigd. Immers meewerken aan het voorkomen dat ik wateroverlast krijg doordat de begane grond van mijn huis onderloopt, doe is altijd graag. Dat is dan weer wel comfortabeler.

Geef een reactie