Wat zijn de grootste klimaatklappers? Wat blijkt: iedereen kan bijdragen

KlimaatklappersOpwarming van de aarde, CO2 uitstoot, NOx en fijnstof, kortom Klimaatverandering. De kranten staan er vol van en mensen maar ook bedrijven maken zich zorgen. Tegelijkertijd lijkt het een heel groot en abstract probleem te zijn waarbij een mens kan denken: maar wat kan ík daar nu aan doen? Milieu Centraal laat met de klimaatklapper-campagne zien dat je zelf veel meer kunt doen dan je misschien denkt. Read more

Green Deal presenteert lijst CO2 emissiefactoren

CO2-emissiefactorenVandaag heeft een breed samenwerkingsverband de website CO2emissiefactoren gelanceerd. CO2 emissie factoren is een eenduidige lijst kerncijfers over CO2-uitstoot. Met deze lijst C’2-emissiefactoren kan de C’2-uitstoot van een organisatie of van een activiteit bepaald worden. De lijst geeft een overzicht in de volgende categorien: Brandstoffen voertuigen, Brandstoffen energieopwekking, Elektriciteit, warmtelevering, personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen. Read more