Eerste blauwe energie centrale ter wereld geopend

Blue Energy LogoGisteren is in Nederland ‘s werelds eerste blauwe-energiecentrale in gebruik genomen. Plaats van handelen is de Afsluitdijk die zich uitstekend leent voor dit, voorlopig nog, proef project. Dankzij slim ontworpen membranen die tussen twee water stromen opgesteld worden is elektriciteit te winnen uit het verschil in zoutgehalte.

Geschiedenis

De mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met Blauwe Energie is al langer bekent. Reeds in het midden van de vorige eeuw was bekend dat dit een schier onuitputtelijke bron van energie kan betekenen. het heeft echter tot de jaren 70 geduurd voor er in een laboratorium was aangetoond dat de theorie ook in de praktijk om te zetten was. Echter om het ook commercieel en energetisch zinvol te kunnen exploiteren, heeft het geduurd tot dit jaar.

Op 24-11-2009 opende Noorwegen de Statkraft osmotic power plant in Tofte en was daarmee het land dat de eerste experimentele centrale had die procedé van Osmotic power uitgetest heeft. Deze centrale zal in 2015 pas geheel operationeel zijn. Noorwegen zal in de toekomst op deze manier ongeveer 12TWh elektriciteit produceren.
En nu het mooiste van alles. Zonder gebruik te hoeven maken van fossiele brandstoffen. Hiermee krijgt Noorwegen nog meer export capaciteit erbij want dit komt bovenop alle elekstriciteit die het produceert door middel van Hydropower centrales.

Hoe werkt het nu?

Overal waar bijvoorbeeld waar rivieren in zee stromen, komen zoet en zout water samen en kan op een duurzame wijze elektriciteit opgewekt worden. Zout water is rijker aan ionen dan zoet water. Ionen zijn geladen deeltjes en precies dit spanningsverschil wordt hier benut door tussen zoet en zout water een membraan te plaatsen dat alleen positief of negatief geladen deeltjes doorlaat. Hoe meer meters membraan des te meer is om te zetten naar elektriciteit.

 

Reverse Electro Dialysis

Reverse Electro DialyseFormeel heet het proces dat gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken “salinity gradient power generation by Reverse Electro Dialysis”. Waar het feitelijk op neer komt is dat de zgn Blauwe Energie opgewekt wordt met gebruik van osmose waarbij een vloeistof door een membraam met elkaar in contact komen. Daarom wordt het ook wel Osmotic power genoemd.De elektriciteit wordt opgewekt uit de verschillen in zoutconcentratie van twee watermassa’s. Een dergelijk situatie, waar een zoetwaterrivier in zee stroomt, is dus aanwezig in de Afsluitdijk en wordt nu benut.

 

Wat levert het ons op?

In theorie kan de Afsluitdijk centrale 3GWatt worden gewonnen. In persberichten eerder dit jaar werd gesproken over voldoende elektriciteit voor 500.000 huishoudens. De berichten over de te verwachten opbrengst enhet aantal huishoudens verschillen nog al per bron. Wij denken dat het gewoon even afwachten wordt wat het nu werkelijk gaat zijn. Dit hangt natuurlijk ook af van de voortschrijding der technologie en de energetische opbrengst per vierkante meter.

Over de energetische terugverdien tijd is op het moment dat we dit schrijven nog niets bekend, als ook over de ROI.
Het is de verwachting dat wereldwijd de jaarlijkse productie van Blauwe Energie zal oplopen tot tussen de 1.600TWh en 2.600TWh dit is tussen de 1300 en ruim 3000 keer meer dan alle Hydropower centrales van Noorwegen nu per jaar produceren.

 

Geef een reactie