Klimaatkeuze.nl ‘Duurzaam regeerakkoord is mogelijk’

Ondanks crisis en bezuinigingen blijkt een groen regeerakkoord mogelijk te zijn, bijna alle coalities hebben we een stukje groen in het verkiezingsprogramma staan (op de PVV uitgezonderd). Dat constateert ondernemersplatform De Groene Zaak naar aanleiding van een analyse van de recent gepubliceerde verkiezingsprogramma’s.

De initiatiefnemers van klimaatkeuze.nl hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een overzicht gepubliceerd.

Uit een analyse van de gepubliceerde verkiezingsprogramma’s blijkt dat het merendeel van de politieke partijen in meer of mindere mate aansturen op economische verduurzaming. Dat geldt in het bijzonder voor het energiebeleid: daar is sprake van een breed gedeelde overtuiging dat het inzetten op duurzame energie prioriteit moet krijgen.

Klimaatwijzer stelt duurzaamheid partijen op de proef.

De wijzer zet de standpunten van politieke partijen over energie en klimaatoplossingen op een rij en deelt scores uit voor de duurzaamheid van dat beleid. De Partij voor de Dieren haalt de hoogste scores. Het beleid van de PVV is volgens klimaatkeuze.nl het minst duurzaam.

De website Klimaatkeuze.nl heeft aan de politieke partijen zes belangrijke klimaatmaatregelen voorgelegd, waarop zij konden reageren.

  1. Nederland vermindert de CO2-uitstoot in 2020 met 40 procent
  2. Grootverbruikers van energie gaan meer belasting betalen
  3. Nederland gaat stroom uit kolen hoger belasten
  4. Nederland stimuleert schone en decentrale energie opwekking
  5. Nederland krijgt geen nieuwe kerncentrales
  6. Nederland stimuleert vleesvermindering door belastingen

De effecten van hun politieke standpunten zijn meegewogen in de score. De hoogste scores zijn voor de Partij voor de Dieren, Christen Unie en GroenLinks, de laatste plaats is voor de PVV.

Over de kieswijzer

Twaalf milieu- en ontwikkelingsorganisaties hebben op 15 augustus de duurzame kieswijzer “klimaatkeuze.nl” gelanceerd. Deze wijzer heeft tot doel de standpunten van politieke partijen over energie en klimaatoplossingen op een rij te zetten en deelt aan de hand van de bevindingen scores uit voor de  duurzaamheid van hun beleid. De twaalf zijn: Greenpeace, Hivos, Klimaatverbond Nederland, Wise, Icco, IUCN, De Natuur en Milieufederatie, Oxfam Novib, Ode, JMA, 10:10 en De Windvogel

Geef een reactie