Smart Cities ook onderwerp op 22ste World Computer Congress

Van 24 tot en met 26 september a.s. vindt in Amsterdam het 22ste World Computer Congress plaats.
Het congres heeft als motto ‘Towards an innovative, secure and sustainable information society’ en een van de vijf trends die het behandeld is “Smart cities: hoe voorzie je in smart energy en smart mobility?”.

Het 22ste World Computer Congress, het WCC 2012, wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI) en de International Federation for Information Processing (IFIP).

Hoofdthema’s van het congres zijn innovatie, de veiligheid van IT en duurzaamheid. Naast ‘technologie en veiligheid/vertrouwen’ krijgt een breed scala aan andere maatschappelijke onderwerpen aandacht, onder meer e-skills, sociale media, privacybescherming, de ‘digital divide’, onderwijs, de werkplek in 2020, duurzame energie, de rol van ICT in de voedselketen enzovoort.

Het congres heeft een kleurrijk palet aan internationale sprekers. Van ministers en beleidsmakers tot sleutelfiguren uit de academische wereld en uit de industrie. Sprekers als Brent McLean (CTO eBay NE), Jeroen Tas (CIO Philips), Karsten Gerloff (Free Software Foundation) en Robert D. Atkinson (Amerikaanse denktank ITIF, hoogleraar Rik Maes (UvA) en Wouter Bos (KPMG, voormalige vicepremier Nederland) buigen zich over de vraag hoe onze maatschappij er in 2020 uit zal zien onder meer op het vlak van innovatie, veiligheid en duurzaamheid.

Nico Baken: “Stupid smart cities and smart smart cities

Op dag een sluit Nico Baken af. Onder het congres thema “Smart cities and our daily life” spreekt hij over steden als zijnde een Holarchy, een hiërarchisch georganiseerde verzameling holons.
De manier hoe Nico Baken dit onderwerp aangaat is niet bedoeld voor de leek. Het is een wetenschappelijke benadering van de problematiek waarmee elke gemeenschap, ook een holon, geconfronteerd wordt met hedendaagse problemen zoals energie opwekking, gezondheidszorg, transport, voeding -allen holons, en de structuur van een stad die dominant aanwezig is en ons dagelijkse gebruik van die ruimten bepaald. Dit zal in de nabije toekomst anders georganiseerd en gestructureerd moeten worden.

Daarbij gebruikt Nico Baken Holarchy met zijn hierarchisch gesorteerde holons als metafoor voor de structuren van onze georganiseerde samenleving en verklaard daarmee structuur aan gebieden onderdeel van een smartcity: in feite onze gehele samenleving zoals we die nu kennen.
Met dit als basis voorspelt hij de aanstaande paradigmashift die wij ontegenzeggelijk zullen moeten ondergaan om te overleven op deze steen die we aarde noemen en dat die shift consequenties zal hebben voor alle individuele holons maar ook voor de structuren waaruit een holarchy op gebouwd is.

Geef een reactie