Vereniging EnergieU organiseert extra ALV over Windpark Lage Weide

Vlak na de zomervakanties zal het College van B&W de startnotitie van de structuurvisie voor een nieuw 27 Mega Watt windpark op Lage Weide tijdens een extra ledenvergadering bespreken. Deze ledenvergadering wordt 30 augustus om 19.30uur gehouden in de Griftsteede in het Griftpark.

Daarna wordt bekend gemaakt hoe de verschillende varianten eruit zullen zien zodat samen de effecten van de varianten en de gekozen werkwijze besproken kan worden.

Eind vorig jaar waren er diverse bijeenkomsten voor leden versprijd over Utrecht toe bekend werd dat het WindPark op bedrijventerrein Lage Weide, in het kader van de Green Deal project van Minister Maxim Verhagen, verder ontwikkeld kan gaan worden.

Het is uiteindelijk de bedoeling van deze vereniging om een coöperatie te worden van en voor alle inwoners van Utrecht. Een van de partijen die hieraan mee werkt is de Rabobank.

Geef een reactie